Сучасна діагностика ґрунту та рослин

Компанія AGROVIT GROUP - це підприємство, яке динамічно розвивається.

Ми одні із перших в Україні (починаючи із 2001 року) почали професійно впроваджувати системи мікроелементного живлення на посівах польових культур, в результаті чого отримали значні здобутки, а відтак і повагу та визнання від наших товаровиробників.

Створили новітню лінійку спеціальних комплексних мікродобрив НАНОВІТ для позакореневого підживлення, розробили та впровадили нову серію стартових висококонцентрованих рідких добрив НАНОВІТ Терра NPK для стартового внесення, у великих об’ємах виробляємо гранульовані види Сульфатів магнію та амонію, реалізуємо європейський Сульфат магнію кристалічний.

Однак рухаючись вперед ми чітко усвідомлюємо, що в умовах сьогодення потрібні високоточні (правильні) рішення у технологіях вирощування сільськогосподарських культур, які забезпечать стабільно високий результат з розумними вкладеннями.

 

Одним із найважливіших першочергових кроків у цьому напрямку є безперечно високоточна сучасна діагностика. Без об’єктивної оцінки агрохімічного стану ґрунтів, фізіологічного стану рослин в період вегетації розробити раціональну систему удобрення будь-якої культури неможливо. Тому нами розширено арсенал аналітичного обладнання, а саме придбано найсучасніше, високоточне діагностичне обладнання виробництва США, яке забезпечує одержання точних агрохімічних показників ґрунту та рослин, миттєво без втручання людського фактору.

Комплексний підхід до діагностики поля

Автоматичний відбір ґрунтових зразків пробовідбірником, який  обладнаний новітнім програмним забезпеченням

 

Комплексний аналіз ґрунту на високоточному обладнанні по 75 показниках: рН ґрунту, вміст азоту, рухомого фосфору, обмінного калію, кальцію, магнію, натрію, рухомої сірки, цинку, магнію, марганцю, міді, заліза, молібдену, кобальту, важких металів та ін..

 

   Розробка агрохімічних картограм полів

 

   Оцінка потенціалу поля і планової урожайності культур

 

Визначення ефективності застосування мінеральних добрив на конкретному полі

 

  Оперативна листкова діагностика в період вегетації культур та розробка рекомендацій щодо ліквідації існуючих дефіцитів елементів живлення

 

  Виявлення критичних факторів пов’язаних з характеристиками ґрунту

 

Встановлення потреби в хімічних меліоративних заходах (вапнування, гіпсування)

 

   Розробка рекомендацій щодо системи удобрення сільськогосподарських культур

 

  Розробка технологічних прийомів вирощування культур на конкретному полі (підбір сортів/гібридів, система обробітку ґрунту, удобрення, захисту,  тощо)

 

  Фаховий супровід із впровадження рекомендацій

Головна наша ціль

Надати чіткі рекомендації щодо правильного підбору видів мінеральних добрив, норм та регламентів їх внесення, оптимізувати систему мікроелементного живлення та отримати максимальний результат з обґрунтованими витратами

 

Одержані об'єктивні результати ґрунтової і листкової діагностики потрібні нашим фахівцям для того, щоб розробити для Вас рекомендації щодо основного удобрення та мікроелементного живлення  культур, які Ви вирощуєте

 

Ми розробляємо рекомендації, а Ви їх  впроваджуєте і отримуєте високорентабельний урожай

©2016-2019 NANOVIT АGROVIТ GROUP. Всі права захищені.

 Розроблено компанією АGROVIТ GROUP