Firma AGROVIT GROUP – to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo.

Jako jedni z pierwszych na Ukrainie (począwszy od 2001 roku) zaczęliśmy profesjonalnie wdrażać systemy żywienia w mikroelementy na siewach upraw polowych, w wyniku czego otrzymaliśmy spore osiągnięcia, a zatem szacunek i uznanie innych producentów.

Powstała nowoczesna oferta specjalnych mikronawozów kompleksowych NANOVIT do nawożenia pozakorzeniowego, opracowano i wdrożono nową serię startowych wysoko skoncentrowanych nawozów płynnych NANOVIT Terra NPK dla nawożenia startowego, produkujemy na wielską skalę granulowane rodzaje Siarczanów magnezu i amonu, realizujemy europejski Siarczan magnezu krystaliczny.

Jednak dążąc do przodu dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych warunkach potrzebne są bardzo precyzyjne (prawidłowe) rozwiązania w technologiach uprawy kultu rolnych, które zapewnią stabilnie wysoki wynik w warunkach rozsądnych nakładów.

 

Jednym z najważniejszych pierwszorzędnych kroków w tym kierunku jest ewidentnie bardzo precyzyjna współczesna diagnostyka. Bez obiektywnej oceny stanu gruntu pod kątem agrochemicznym, fizjologicznym roślin w okresie wegetacji nie sposób jest opracować racjonalny system nawożenia żadnej kultury. Dlatego rozszerzyliśmy arsenał sprzętu analitycznego, w szczególności nabyliśmy najbardziej nowoczesny, precyzyjny sprzęt diagnostyczny wyprodukowany w USA, które zapewnia otrzymanie precyzyjnych wskaźników agrochemicznych gruntu i roślin, niezwłocznie i bez ingerencji czynnika ludzkiego.

Współczesna diagnostyka gruntu i roślin

Kompleksowe podejście do diagnostyki terenowej

  Automatyczne pobieranie próbek gleby przez próbnik, który jest wyposażony w najnowsze oprogramowanie

 

  Kompleksowa analiza gleby na precyzyjnych urządzeniach w 75 wskaźnikach: pH gleby, zawartości azotu, ruchomego fosforu, wymiennego potasu, wapnia, magnezu, sodu, ruchomej siarki, cynku, magnezu, manganu, miedzi, żelaza, molibdenu, kobaltu, metali ciężkich itp..

 

   Opracowanie pól agrochemicznych kartogramów

 

   Oszacowanie potencjału pola i planowanej plonowania upraw

 

✔  Określenie efektywności stosowania nawozów mineralnych na polu

 

  Operacyjne rozpoznawanie liści w okresie wegetacji upraw i opracowanie zaleceń dotyczących eliminacji istniejących niedoborów składników pokarmowych

 

  Identyfikacja krytycznych czynników związanych z charakterystyką gleby

 

  Ustalenie potrzeby działań w zakresie rekultywacji chemicznej (wapnowanie, gips)

 

   Opracowanie zaleceń dla systemu nawozów

 

  Opracowanie metod technologicznych uprawy w danej dziedzinie (dobór odmian / mieszańców, system uprawy, nawożenia, ochrony, etc.).

 

  Profesjonalne wskazówki dotyczące wdrażania zaleceń

Nasz główny cel

Dzielenie precyzyjnych zaleceń odnośnie prawidłowego wyboru rodzajów nawozów mineralnych, norm i regulaminów ich użycia, optymalizacja systemu żywienia w mikroelementy oraz osiągniecie maksymalnego wyniku z uzasadnionymi kosztami

 

Otrzymane obiektywne wyniki diagnostyki gruntu oraz liści potrzebne są dla naszych specjalistów, aby opracować dla Państwa rekomendacje w zakresie podstawowego nawożenia oraz dożywiania hodowanych kultur mikroskładnikami

 

Opracowujmy rekomendacje, Państwo je wdrażają i otrzymują  wysokie plony

©2016-2019 NANOVIT АGROVIТ GROUP. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Został opracowany przez АGROVIТ GROUP