NANOVIT Mono Miedź

Roztwór stężony łatwo przyswajalnej miedzi (Cu), w połączeniu z azotem (N) oraz siarką (S), w oparciu o biologicznie aktywny kompleks NANOACTIV.

Zaleca się stosować w zasiewach kukurydzy oraz innych kultur, które są wrażliwe na niedobór miedzi, a także na glebach wapiennych o wysokiej zawartości substancji organicznej i w czasie upałów

Wykazuje wysoką efektywność w glebach o wysokiej zawartości substancji organicznej, glebach wapiennych oraz podczas upałów

Zapobiega powstawaniu chorób fizjologicznych spowodowanych niedoborem miedzi, szczególnie w uprawach zbożowych (cienkie, poskręcane liście, wysychanie kończyn łodyg, słabo wypełnione kłosy)

Zwiększa odporność siewów na nachylenie

Zwiększa zawartość białka w ziarnie, cukrów – w roślinach okopowych, tłuszczu – w ziarnie upraw olejowych, skrobi – w bulwie ziemniaczanej

Skład nawozu NANOVIT Mono Miedź, g/l

(N)

67

Azot, rozpuszczalny w wodzie

(SО3)

33

Siarka, rozpuszczalna w wodzie

(Cu)

70

Miedź, rozpuszczalna w wodzie, stworzona w oparciu o chelat EDTA i kompleksy organiczne

Zalecenia dotyczące stosowania NANOVIT Mono Miedź

Okres stosowania

Stosowana dawka (l/ha)

Uprawa

Uprawy zbożowe

1-2 opryskiwania od początku fazy kłoszenia

0,5-1

2-3 opryskiwania co 10-14 dni profilaktycznie lub po wystąpieniu objawów niedoboru

0,5-1

Warzywa

2-3 opryskiwania co 10-14 dni profilaktycznie lub po wystąpieniu objawów niedoboru

0,5-1

Zasadzenie drzewami i krzewami owocowymi oraz jagodniki

Kształtowanie gron

0,5-1

Winogrona

Ilość roztworu roboczego (l/ha)

150-300 – uprawy polne

400-1000 – zasadzenie drzewami i krzewami owocowymi

©2016-2017 NANOVIT АGROVIТ GROUP. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Został opracowany przez АGROVIТ GROUP