Siarczan Amonu

Charakterystyki techniczne

Wygląd zewnętrzny

biały proszek

Udział masowy całkowitego azotu w przeliczeniu na suchą substancję

nie mniej niż 21%

Udział masowy swobodnego siarki w przeliczeniu na suchą masę

co najmniej 24%

Udział masowy swobodnego kwasu siarkowego w przeliczeniu na suchą masę

najwyżej 0,8%

Udział masowy wody

najwyżej 0,3%

Udział masowy granulatu o rozmiarach 4-5 mm

co najmniej 85%

Udział masowy granulatu o rozmiarach 3 mm

najwyżej 15%

рН

6,0 ± 0,5

Sypkość

100%

00205311-2014 (Kujbyszewska fabryka chemiczna)

Opakowanie:

Worki Big-bag po 1000 kg

Zalecane, przede wszystkim do nawożenia kultur, wrażliwych na brak siarki, jak również na gruntach ubogich w siarkę

Możliwe nawożenie zarówno jesienią, jak i wiosną

Norma nawożenia 100-200 kg/ha

Szybko rozpuszczalny przy wprowadzaniu do gruntu

Cechuje niska zdolność migracyjna, zabezpieczająca przed wypłukiwaniem

Możliwe jest połączenie ze wszystkimi rodzajami sypkich i granulowanych nawozów

Możliwe jest wykorzystanie celem dożywiania siewów w okresie wegetacji, jak również dodawanie do roztworu z płynnymi nawozami azotowymi

SIARCZAN AMONU (N 21%, S 24%) granulowane i krystaliczne nawozy mineralne o europejskiej jakości, przeznaczone do nawożenia kultur zbożowych i bobowych, rzepaku, słonecznika, baraków cukrowych i pastewnych, ziemianka, kukurydzy, kultur warzywnych, upraw owocowych i jagodników Zawiera 21% azotu w formie amoniakowej oraz 24% siarki w formie siarczanu. Jest szybkim rozwiązaniem problemu niedoboru siarki oraz azotu. Podwyższa urodzaje kultur i jakość otrzymanych plonów.

©2016-2019 NANOVIT АGROVIТ GROUP. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Został opracowany przez АGROVIТ GROUP