Siarczan Magnezu

Doskonale rozpuszcza się w wodzie

Jest łatwo absorbowany przez system korzeniowy oraz ściany komórkowe roślin

Jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami pestycydów

Nie zawiera ołowiu, kadmu, chlorek i innych substancji szkodliwych dla roślin

Nie tworzy osadu i nieprzywidzianych sytuacji podczas ich połączenia z pestycydami, mikronawozami, stymulatorami wzrostu, itp. w mieszaninach zbiornikowych.

Sprawnie rozwiązuje problem niedoboru magnezu oraz siarki

Aktywuje procesy fotosyntezy i procesy biochemiczne zachodzące u roślin

Zwiększa współczynnik wykorzystania biogennych elementów odżywiania z gleby

Zwiększa odporność siewów na niesprzyjające warunki pogodowe

Zapewnia zwiększenie urodzajności kultur i jakości otrzymanego produktu (zawartość białka i glutenu – w zbożu kłosowym, cukrowości – w burakach cukrowych, zawartość oleju – w słonecznika i soi, itp.)

А

SIARCZAN MAGNEZU (А) jest nawozem grubokrystalicznym o europejskiej jakości, przeznaczonym do nawożenia wszystkich upraw rolnych. Charakteryzuje się twardością i sypkością, rozmiar frakcji wynosi 2-4 mm, co umożliwia jego wykorzystanie zarówno jak podstawowego nawozu dla kultur, tak i dokarmiania pozakorzeniowego (dolistnego) roślin w ekstremalnych okresach wegetacyjnych.

 

Б

SIARCZAN MAGNEZU (Б) jest nawozem drobnokrystalicznym białego koloru, którego stosuje się tylko w celu dokarmiania pozakorzeniowego (dolistnego) wszystkich upraw rolnych. Zapewnia wysoką efektywność w połączeniu z mieszaniną mocznika, amoniaku (CAS), mocznikiem oraz kompleksowymi mikronawozami NANOVIT.

Skład nawozu Siarczan Magnezu

Parametry

Oznaczanie А

Oznaczanie Б

Udział masowy magnezu (MgO), %

17,5/+0,5

23,0/± 0,5

Udział masowy siarki (SO3), %

35,0/±0,5

46,0/±0,5

Udział masowy żelaza (Fe), kadmu (Cd), ołowiu (Pb), %

0,001-0,005

0,001-0,005

pH

6,5/+0,5

7,5/±0,5

Widok ogólny

Nawóz grubokrystaliczny białego koloru

Drobnokrystaliczny biały proszek

Sposób zastosowania

Główny nawóz oraz pozakorzeniowe (dolistne) podkarmienie

Dokarmianie pozakorzeniowe (dolistne)

Uprawa

5-7 liści

Początek tworzenia się pąków

Zalecenia dotyczące stosowania Siarczanu Magnezowego

Okres stosowania

Stosowana dawka (kg/ha)

Siarczan Magnezu (Oznaczanie А)

Siarczan Magnezu (Oznaczanie Б)

Główny nawóz

Dokarmianie pozakorzeniowe

Dokarmianie pozakorzeniowe

Uprawy zbożowe

Jesień (3-4 pędy)

Krzewienie

Strzelanie w źdźbło

Początek kłoszenia

70-100

2-3

3-5

1-2

2-4

Rzepak

Jesień (4-6 liści)

Początek odnowienia wegetacji

Tworzenie się pąków (przed kwitnięciem)

100-150

2-3

3-5

1-2

2-4

Buraki cukrowe

Faza 6-8 liści

Zamykanie się liści w rzędach

Zamykanie się liści w międzyrzędziu

120-150

3-5

2-4

Kukurydza

5-7 liści

10-12 liści

70-100

3-5

2-4

Soja

Liść trójdzielny

Tworzenie się pąków

Formowanie zielonego bobu

80-120

3-5

2-4

Słonecznik

50-70

3-5

2-4

Ziemniaki

Za 2 tygodnie po wykiełkowaniu

Przed kwitnieniem

Po kwitnieniu

50-70

3-5

2-4

Warzywa

Za 2-3 tygodnie po wykiełkowaniu

Co 10-14 dni (dwa razy)

30-50

3-5

2-4

Zasadzenie drzewami

Różowy pąk

Po kwitnieniu

Początek dojrzewania płodów

40-70

3-5

2-4

Winogrona

O długości pędów ok. 20 cm

Przed kwitnieniem

Kształtowanie gron

30-40

3-5

2-4

©2016-2017 NANOVIT АGROVIТ GROUP. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Został opracowany przez АGROVIТ GROUP