NANOVIT Terra 9:18:9

Wieloskładnikowy nawóz wysoko skoncentrowany o wysokiej zawartości azotu (N), fosforu (Р) i potasu (К) w połączeniu z szerokim spektrum mikroelementów, zalecany do nawożenia gruntu (żywienie startowe) wszystkich upraw rolnych

Przeznaczone do nawożenia do gruntu (jako startowego nawozu przy siewie), jak również możliwe wykorzystanie dla dożywienia pozakorzeniowego (dolistnego), przy podlewaniu i fertygacji wszystkich upraw rolnych

Cechuje dość wysoka dostępność składników żywieniowych, zwłaszcza fosforu w okresie kiełkowania nasion na początkowych etapach wzrostu i rozwoju roślin

Maksymalny efekt osiągany przy jednoczesnym dodawaniu nawozów w rzędy z siewem

Podczas nawożenia do rzędów za pomocą siewników (w czasie siewu) norma nawożenia powinna wynosić 10-40 l/ha

Możliwe powierzchowne dożywianie z dalszym dodawaniem nawozu do gruntu

Przy nawożeniu pozakorzeniowym zalecane dawki po 2-5 l/ha

Przy podlewaniu norma nawożenia powinna stanowić 10 l/200 l wody

Dla fertygacji norma wynosi 1-10 l na dobę w zależności od fazy wzrostu i rozwoju kultur oraz potencjału plonów

nawóz bezpieczny ekologicznie

stabilna substancja przezroczysta

całkowicie rozpuszczalne formy NPK

wysoka dostępność składników żywieniowych dla roślin

wysoki współczynnik przyswajania w niskich temperaturach

wysoce efektywny przy niskich normach nawożenia

brak substancji szkodliwych (chlorki i inne)

wskaźnik neutralny рН

niskie temperatury krystalizacji

niski indeks solny

Skład nawozu NANOVIT Terra 9:18:9, %

(N)

9,00

Azot, rozpuszczalny w wodzie

2О5)

18,00

Fosfor, rozpuszczalny w wodzie

2О)

9,00

Potas, rozpuszczalny w wodzie

(MgО)

0,012

Magnez, rozpuszczalny w wodzie

(SО3)

0,012

Siarka, rozpuszczalna w wodzie

(Fe)

0,065

Żelazo, rozpuszczalne w wodzie, na podstawie chelatów EDTA i związków organicznych

(В)

0,018

Bor, rozpuszczalny w wodzie

(Mn)

0,028

Mangan, rozpuszczalny w wodzie, na podstawie chelatów EDTA i związków organicznych

(Zn)

0,012

Cynk, rozpuszczalny w wodzie, na podstawie chelatów EDTA i związków organicznych

(Cu)

0,035

Miedź, rozpuszczalna w wodzie, na podstawie chelatów EDTA i związków organicznych

(Мо)

0,012

Molibden, rozpuszczalny w wodzie

(Si)

0,012

Krzem, rozpuszczalny w wodzie

(Со)

0,0012

Kobalt, rozpuszczalny w wodzie

Główna specyfika nawozówа

©2016-2019 NANOVIT АGROVIТ GROUP. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Został opracowany przez АGROVIТ GROUP