Produktu

Grupa wysoko wykwalifikowanych europejskich ekspertów oprogramowania, w oparciu o wieloletnie doświadczenie w dziedzinie produkcji mikronawozów, nowoczesnych opracowań naukowych i praktycznego stosowania na milionach hektarów siewów różnych upraw rolniczych w wielu krajach świata, stworzyli innowacyjny produkt, w którym uwzględniono wszystkie potrzeby rolników.

- nowa linia mikronawozów kompleksowych w postaci chelatu EDTA stworzona jest w oparciu o unikalny biologicznie aktywny kompleks NANOACTIV. Nawozy są harmonijnie zrównoważone według makro- i

mikroelementowego składem oraz substancjami biologicznie aktywnymi, jak również szeroką gamą aminokwasów, które skutecznie rozwiązują problem braku elementów żywienia oraz nierównowaga fitohormonów w ekstremalne okresy wegetacyjne. Zapewniają stymulację wielowektorową procesów wzrostu, odporność roślin na różne rodzaje stresów, zwiększają poziom urodzajności i jakość uzyskanego produktu. Niesprzeczne z wieloma rodzajami produktów chemicznych i biologicznych, zapewniają stosowanie różnych sposobów dokonywania wprowadzenia przy użyciu opryskiwaczy naziemnych, samolotów i śmigłowców.

Służy do zasilania wszystkich upraw polowych, zasadzeń drzewami i krzewami owocowymi, winorośli, warzyw w zamkniętym i otwartym terenie, kwiatów, itp.

NANOАCTIV COMPLEX – jest unikalnym, harmonijnie zrównoważonym, wielofunkcyjnym kompleksem, który łączy w sobie stały czynnik chelatujący EDTA (kwasu etylenodiaminotetraoctowego) i substancje biologicznie aktywne (hormony roślinne, węglowodany, substancje humusowe, adiuwant i inne związki organiczne) oraz szeroką gamę aminokwasów (glicyna leucyna, kwas glutaminowy, prolina, lizyna, metionina, alanina, histydyna, walina, fenyloalanina, tyrozyna, cystyna, izoleucyna).

CECHY KOMPLEKSU NANOACTIV:

Zapewnia szybkie przenikanie elementów odżywczych w komórki roślinne na poziomie nanocząsteczek

Zapobiega wyparowaniu i ściekaniu preparatu z roślin

Zapewnia równomierny podział i lepsze pokrycie powierzchni listka w substancję roboczą

Zapewnia długotrwałe znajdowanie się warstwy ochronnej na powierzchni listka, co sprzyja ciągłemu pobieraniu przez komórki roślin składników żywieniowych z nawozu

Szybko podnosi aktywność fermentowo-hormonalną roślin

Aktywizuje procesy przemiany (metaboliczne) w roślinach

Podwyższa właściwości osmotyczne komórek roślin

Stymuluje przemianę energetyczną i węglowodanową

Szybko rozwiązuje problem nierównowagi fitohormonów w roślinach w sytuacjach ekstremalnych

Zwiększa odporność roślin na czynniki stresowe (niskie i wysokie temperatury, obciążenia pestycydami, itp.)

Sprzyja szybkiej odnowie uszkodzonych roślin

Sprzyja aktywnemu podziałowi i rozciąganiu komórek

Podwyższa efektywność działania pestycydów

Zapewnia stabilność roztworu roboczego.

GŁÓWNE ZALETY NAWOZÓW

Spełniają międzynarodowe standardy jakości;

Oprócz makro- i mikroelementów zawierają unikalny biologicznie aktywny kompleks NANOACTIV w postaci chelatów;

Sprawnie rozwiązują problem niedoboru makro- i mikroelementów oraz nierównowagi fitohormonów w roślinach;

Zapewniają wielowektorową stymulację procesów wzrostu;

Zapewniają wysoką wydajność przy obniżeniu norm nawożenia;

Są rozdzielane cienką warstwą na powierzchni liści roślin, nie wyparowują się i nie ściekają z roślin, dzięki składnikom kompleksu NANOACTIV;

Zwiększają wchłanianie makroelementów (N, P, K, Mg, Ca, S) z gleby;

Aktywuje mechanizm przeciwstresowy u roślin (zwiększa odporność roślin na stres wywołany przez wysokie i niskie temperatury, obciążenie pestycydami, itp.);

Zwiększają odporność roślin na procesy szkodliwe;

Jest kompatybilny z wieloma rodzajami środków ochrony roślin w jednym roztworze roboczym;

Przewiduje się wprowadzenie za pomocą różnych rodzajów środków technicznych (opryskiwacze naziemne, samoloty, śmigłowce);

Gwarantują wysoką urodzajność i ulepszone wskaźniki jakościowe wraz z ich opłacalnością.

©2016-2019 NANOVIT АGROVIТ GROUP. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Został opracowany przez АGROVIТ GROUP