Wymagania dotyczące stosowania nawozów NANOVIT

Wymagania dotyczące stosowania:

przed użyciem wstrząsnąć

rośliny opryskiwać trzeba w godzinach porannych lub wieczornych (nie dopuszcza się wprowadzanie przy temperaturze powietrza powyżej 20°C)

w przypadku łącznego stosowania z innymi preparatami, konieczne jest przeprowadzić badanie w zakresie kompatybilności i sprawdzić reakcję roślin na mieszankę zbiornikową

jest dopuszczalna niewielka ilość osadu

przestrzegać warunków przechowywania

okres przechowywania produktu – 3 lata od daty produkcji

 

Zastosowanie:

bezpośrednio przed opryskiwaniem wypełnić zbiorniki opryskiwacza wodą na 2/3 wysokości i włączyć mieszarkę.

po kolei dodać mocznik, siarczan magnezu, nawóz NANOVIT, środki ochrony roślin według zaleceń producenta

wlać do zbiornika opryskiwacza wodę do maksymalnego poziomu i zacząć opryskiwanie

 

Ostrzeżenie!

przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

chronić przed dzieci

w przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem

przy kontakcie z oczami przepłukać dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

©2016-2017 NANOVIT АGROVIТ GROUP. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Został opracowany przez АGROVIТ GROUP