Firma AGROVIT GROUP jest zespołem profesjonalistów, który swoją działalność opiera na wieloletnim doświadczeniu, profesjonalnym podejściu do produkcji produktów, kwalifikowanym konsultowaniu rolników, precyzyjnie zorganizowanej logistyce i wzajemnie korzystnej współpracy z klientami.

 

Za pomocą szerokiej gamy nawozów NANOVIT możemy skutecznie zrównoważyć system nawozów upraw rolnych, szybko rozwiązać problem związany z usuwaniem stresu różnego rodzaju, dostarczać roślinom elementów odżywczych w zależności od planowanej urodzajności, rozwiązywać problemy nierównowagi fitohormonów w krytycznych okresach wegetacji i problemy dotyczące deficytu elementów odżywczych podczas wzrostu i rozwoju

Opryskiwanie siewów nawozami NANOVIT zapewnia wielowektorową stymuluję procesów wzrostu, aktywizację przeciwstresowego mechanizmu w roślinach, kierowanie procesami wzrostu i rozwoju roślin w okresie wegetacji i, odpowiednio, uzyskanie wysokich urodzajów o ulepszonych wskaźnikach jakościowych oraz minimalnych wydatkach.

 

Dotychczasowe doświadczenia praktycznego stosowania nawozów w różnych uprawach rolnych świadczy o wysokiej skuteczności dokarmiania pozakorzeniowego, niezależnie od sposobu ich wprowadzenia.

Opracowane przez nas schematy technologiczne wykorzystania nawozów NANOVIT w uprawach rolnych zapewniają ich wprowadzenie za pomocą różnych rodzajów środków technicznych przy użyciu opryskiwaczy naziemnych, samolotów i śmigłowców. Przy czym norma wprowadzenia roztworu roboczego w zależności od typu środków technicznych, może wynosić od 25 do 200 l/ha.

 

Nawozy są uniwersalne w zastosowaniu, łączą się z różnymi rodzajami środków chemicznych i biologicznych, które z kolei zwiększają działanie środków ochrony roślin. Charakteryzują się odpornością na odparowanie oraz ściekanie z roślin. Zapewniają wysoką efektywność, jeżeli są dotrzymywane rekomendacje i instrukcje do wspólnego zastosowania nawozów w jednej mieszance zbiornikowej.

Technologia

©2016-2019 NANOVIT АGROVIТ GROUP. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Został opracowany przez АGROVIТ GROUP